Flora en Fauna

In de Weerribben-Wieden komen veel bijzondere planten en dieren voor. De benamingen ga ik nog aangeven, eerst maar de foto’s op een rijtje…Zelf ook genieten van al dit moois? neem gerust contact op!

Grote vuurvlinder
Boommarter
Purperreiger
Fazant
Kalmoes
IJsvogel
Waterlelies
Zwaluw
Koekoeksbloem
Aalscholver
Moerassprinkhaan
Groot ratelaar
Blauwborst
Zilveren maan
Lepelaar
Zwarte stern
Boomvalk
Ree
Bloeisel van waterzuring
Dikkopje
Roerdomp
Ree
Kiekendief
St.Jansvlinder
Waterhoentje
Zwaan met jongen
Roodborsttapuit
Visdiefje
Zandoogje
Tapuit
Glans- of zwartkop
Oeverspin
Zwaan met jongen